marie_nelly_HENNEQUIERE_-_champagne_hennequière045_edited

Juridische kennisgeving

Laatst bijgewerkt: 11 december 2018

 

Informatie

Site-eigenaar: EARL MARC HENNEQUIÈRE
Realisatie en editie: A2com 'SARL - www.a2com.net
Adres: 1 route de Pargues 10340 Avirey Lingey

Telefoon: 03 25 29 85 32
Mail: champagne.hennequiere@gmail.com

SIRET: 423582915 00017

 

auteursrechten

De website www.champagne-marc-hennequiere.com vormt een geesteswerk in de zin van de bepalingen van de artikelen L 111-1 en volgende van de code de la propriété intellectuelle en als zodanig de voordelen van A2com in zijn kwaliteit copyright van deze originele bescherming en rechten voorbehouden door de wet.

De teksten, foto's, tekeningen, grafieken en andere elementen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling, wijziging en andere exploitatie, wijziging van de gehele of een deel van de site in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook, mechanisch of anderszins, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Elke reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, gemaakt zonder toestemming van de auteur, zou onwettig zijn en een inbreuk vormen, waarbij de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur van de inbreuk zou worden aangegaan. De logo's, afbeeldingen en merken of enig ander element met betrekking tot de andere genoemde bedrijven of gebruikt op de champagne-marc-hennequiere.com-site zijn het respectievelijke eigendom van hun auteurs.

 

Persoonlijke gegevens, IT en vrijheid

In overeenstemming met de wet op gegevensbescherming van 6 januari 1978 hebben mensen die persoonlijke informatie hebben verstrekt er volledige controle over. U heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens over u (art. 34 van de Wet bescherming persoonsgegevens).

U kunt dit recht uitoefenen door te schrijven naar champagne.hennequiere@gmail.com of door te mailen naar het volgende adres: EARL MARC HENNEQUIÈRE 1 route de Pargues 10340 Avirey Lingey

De informatie die we moeten verzamelen, komt uit uw testament bij het invullen van het formulier. Er wordt gespecificeerd dat de validatie van de formulieren van uw kant toestemming betekent voor de verwerking en automatisch gebruik van de gegevens.

De formulieren op de site die de vrijwillige invoer van persoonlijke gegevens vereisen, zijn:

  • Het contactformulier

Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder medeweten van de gebruikers van de site, noch aan derden verstrekt, noch gebruikt voor doeleinden waarvoor niet is voorzien. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor communicatiedoeleinden.

Het bedrijf Marc Hennequière hecht het grootste belang aan de beveiliging en integriteit van uw persoonlijke gegevens. Zo, en in overeenstemming met de RGPD, verbindt het bedrijf Marc Hennequière zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van uw gegevens te beschermen en in het bijzonder om deze te beschermen tegen onbedoelde of ongeoorloofde vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde toegang of distributie , evenals tegen elke andere vorm van onwettige verwerking of communicatie met onbevoegde personen.

 

Aansprakelijkheidslimieten

U erkent dat u de informatie die op de site beschikbaar is onder uw exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt en volledig de risico's op zich neemt die verband houden met het krediet dat u ze verleent.

Als zodanig kan de site-uitgever niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van deze informatie en meer in het algemeen door het gebruik van zijn site, fouten, gebrek aan beschikbaarheid van informatie en / of de aanwezigheid van virussen op zijn site.

Evenzo kan de site-editor niet verantwoordelijk worden gehouden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die op zijn site wordt verspreid.

 

Cookies en Google Analytics

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie op zijn navigatiesoftware kan worden geïnstalleerd. Een cookie is een element waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar wordt gebruikt om informatie over het browsen ervan op de website vast te leggen. De configuratie van uw browsersoftware maakt het mogelijk om de aanwezigheid van cookies te informeren en eventueel te weigeren.

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een website-analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de site (inclusief uw IP-adres) worden door Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de site te beoordelen, rapporten over de site-activiteit op te stellen voor zijn uitgever en andere diensten aan te bieden met betrekking tot site-activiteit en het gebruik van 'Internet. Google kan deze gegevens aan derden doorgeven in het geval van een wettelijke verplichting of wanneer deze derden deze gegevens namens Google verwerken, waaronder met name de uitgever van deze site. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies deactiveren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Een dergelijke deactivering kan het gebruik van bepaalde functionaliteiten van deze site echter verhinderen. Door deze website te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Google onder de voorwaarden en voor de hierboven beschreven doeleinden.